Sortiment Sverigepumpen

Super Scroll


Den här luftvärmepumpen är specialbyggd av Panasonic för den svenska marknaden och någon motsvarighet genom parallellimport finns inte. Den har högsta COP vilket enkelt betyder högsta besparingseffekten.

Sverigepumpen SuperScroll är utrustad med en scrollkompressor med bl.a. vevhusvärmare för att ytterligare säkerställa hög driftstillgäng­lighet. Fläktmotorn har keramiska lager i innedelen, vilket ger lång livslängd.

En unik avfrostningsfunktion gör att det inte finns behov av särskilda värmekablar. SuperScroll har även en unik luftrening med Super Alleru-buster-filter och den kan lätt ställas om till ren luftkonditionering med mycket låga driftskostnader (mindre än 1 kr/tim


Prima Scroll 


Även den här luftvärmepumpen är specialbyggd av Panasonic för den svenska marknaden och någon motsvarighet genom parallell­import finns inte. Funktionen med underhållsvärme (+ 8 alt. 10˚C) passar perfekt för fritidshuset, garaget m.m.

Sverigepumpen PrimaScroll är utrustad med en scrollkompressor med bl.a. vevhusvärmare för att ytterligare säkerställa hög drifts­tillgänglighet. Fläktmotorn har keramiska lager i innedelen, vilket ger lång livslängd.

Högt COP betyder en hög besparingseffekt. En unik avfrostningsfunktion gör att det inte finns behov av särskilda värmekablar. 

Sverigepumpen PrimaScroll har även en unik luftrening med Super Alleru-buster-filter och den kan lätt ställas om till ren luftkonditionering med mycket låga driftskostnader (mindre än 1 kr/tim).

Duo Scroll

Scrollkompressorn är utrustad med vevhusvärmare och utedelen med värmekabel och termostat - det betyder hög driftsäkerhet i alla väder. De två innedelarnas fläktmotorer har keramiska lager för lång livslängd.

Sverigepumpen DuoScroll monteras oftast med en del på vardera våning, vilket möjliggör att man sommartid kan köra luftkonditionering - även på övervåningen där sovrummen oftast ligger.

Den har också en unik luftreningsfunktion med E-ion & Airpatrol-system. Den kan lätt ställas om för en effektiv luftkonditionering med mycket låga driftskostnader (mindre än 1 kr/tim).

 

Fakta

Super Scroll
  • Byggd och kvalitetssäkrad för vårt svenska klimat.
  • Scrollkompressor, inverter
  • Elektronisk expansionsventil
  • Installeras alltid i enlighet med kraven i svensk miljölagstiftning. 
  • COP 5,6/Energiklass
  • Super Alleru-buster filter, 10 års livslängd
  • Underhållsvärme +8°C alternativt +10°C
  • Luftkonditionering ända ner till –15° C
  • Läge för bara fläktdrift