Förnyelsebar energi, värmepumpsteknik.

Solen värmer berg, luft och vatten. Vi tar hand om denna värme via modern värmepumpsteknik.

Att bruka värmepumpsteknologi för att värma och kyla fastigheter samt för att göra varmvatten har nu skett i hela världen i över 25 år. Ett stort genombrott eller "erkännande" för hur effektiv tekniken är, oavsett om energi hämtas från berg, luft eller vatten, kom år 2007 när Energimyndigheten klassade energi från värmepumpar som förnyelsebar.

Idag kan vi erbjuda våra kunder lösningar som är i stort sett helt fria från utsläpp av växthusgaser (CO2) och mycket energisnåla. En värmepumpslösning, oavsett tidigare uppvämningskälla, el, fjärrvärme osv, sparar pengar och energi samt växthusgaser redan från dag ett. Varför tvekar då vissa? Ja, inte vet vi!

SÅ VVS & Energi AB

Thermia

Thermia är en av Sveriges största tillverkare av värmepumpar. Här hittar du allt inom bergvärme, jordvärme och luftvärme.
Produktsortimentet innefattar såväl bergvärmepumpar som luftvärmepumpar.
Gå in på Thermias webbplats för mer information kring köp av värmepump.