Diplomat Duo Optimum G3

Mer och varmare varmvatten
Thermia Diplomat Duo Optimum G3 producerar mer och varmare
varmvatten än någon annan värmepump på marknaden, samtidigt
som den förbrukar mindre energi.

Separat varmvattenberedare
Thermia Diplomat Duo Optimum G3 är en variant av Thermia
Diplomat Optimum G3. Det som skiljer de båda modellerna åt är att
Duo-varianten har separat varmvattenberedare, och därför passar på
ställen med låg takhöjd. I övrigt är det samma värmepump.

HGW-tekniken
Vår unika tekniklösning HGW utnyttjar den befintliga husuppvärmningen
för att samtidigt producera varmvatten. Det innebär att du får varmvattnet på köpet när ditt hus värms av värmepumpen.

Styr värmepumpen via internet med Thermia Online

Med tillvalet Thermia Online kan du styra din värmepump via internet.

Spara energi och pengar utan att spara på varmvattnet

Diplomat Duo Optimum G3 producerar mer och varmare varmvatten än någon annan bergvärmepump på marknaden, samtidigt som den förbrukar mindre energi. Diplomat Duo Optimum G3 ger dig en överlägsen årsverkningsgrad, tack vare sina unika tekniska lösningar. Det gör att du kan minska din uppvärmningskostnad med upp till 85 procent.

Fakta

 

  • Varvtalsstyrning minimerar energiåtgången och maximerar värmeproduktionen
  • Bästa varmvattenproduktion
  • Kan minska kostnaderna för uppvärmning med mer än 75%
  • Kan fjärrstyras via Thermia Online